Помітили помилку...
Виділіть її та натисніть клавіші Shift + Enter і надішліть виправлення


Програма соціально-економічного розвитку села Веселинівка на 2011р.

про село - Сучасність


Україна

Веселинівська сільська РАДА

VI СКЛИКАННЯ IV СЕСІЯ
_____________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я № 31- 4- VІ 23 лютого 2011 року

Програма соціально-економічного
та культурного розвитку села Веселинівка на 2011 рік

Керуючись програмою Президента України "Україна – для людей" та Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", схваленої 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ, підготовленою згідно доручення Президента України від 20.04.2010 №1-1/729 та розпорядження голови облдержадміністрації від 22.04.2010 №367 "Про затвердження плану заходів, щодо виконання доручення Президента України від 20.04.2010 №1-1/729", основних завдань Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.03.2007 №103-10-V.

Розробленої на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

Законів України:

- "Про місцеві державні адміністрації";

- "Про місцеве самоврядування в Україні";

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";

- від 21.07.2006 №1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року";

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 №1794-р "Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" та інших нормативно-правових актів.

Розглянувши і обговоривши поданий бюджетною комісією сільської Ради проект програми соціально-економічного та культурного розвитку села на 2011 рік, виходячи з аналізу деяких зрушень, досягнутих у минулому році, економічної ситуації на початку поточного року, ураховуючи висновки та пропозиції комісій сільської ради, пропозиції, висловлені депутатами під час обговорення, сільська рада вирішила:
Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку села на 2011 рік. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради.

Голова сільської ради

Р. Хасуев
с. Веселинівка

 


Україна

Веселинівська сільська РАДА

Рішення № 31- 4- VІ від 23 лютого 2011 року
_____________________________________________________________________

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА НА 2011 РІК


Програма соціально-економічного та культурного розвитку с. Веселинівка на 2011 рік (далі – Програма) є документом, у якому, на основі аналізу розвитку села, визначаються цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку села Веселинівка на 2011 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на подолання негативних тенденцій, спричинених впливом світової фінансово-економічної кризи, та підвищення якості життя і добробуту населення.

Програмою відродження та розвитку села на 2011 рік передбачається реалізувати комплекс організаційно-економічних заходів, серед яких - більш ефективне використання внутрішніх ресурсів і резервів, перехід на ресурсозберігаючі технології і програмно-цільові методи господарювання, кооперація та інтеграція засобів виробництва , вдосконалення системи оплати праці з виходом в кінцевому підсумку на істотне зростання сільськогосподарської продукції і підвищення її конкурентоспроможності. Ці заходи на рівні сільського товаровиробника передбачається вирішити шляхом розробки та практичної реалізації Програми соціально-економічного розвитку та відродження села на 2011-2015 роки.
Програма містить обгрунтування мети розвитку сільського товаровиробника та шляхів її досягнення, містить опрацювання напрямків оздоровлення економіки всіх ланок і структур сільських товаровиробників , заходи по раціоналізації організаційної структури та вдосконалення взаємовідносин між реальними партнерами по сільсько-господарської діяльності з урахуванням вже наявного досвіду, а також заходи, що забезпечують впровадження досягнень науково-технічного прогресу. У Програмі суттєва роль відводиться інтеграції та кооперації, в ході реалізації яких передбачається об'єднати економічні інтереси всіх товаровиробників , сформувати спеціалізовані технологічні ланцюги, інтегруючі виробництво вихідної сировини, її переробку, отримання готового, якісного продукту, фірмову торгівлю, заготівлю і збут. У ній розглядаються конкретні шляхи та заходи щодо завантаження наявних потужностей особистих селянських господарств, формування спеціалізованого сировинного заготівельного пункту для харчової та переробної галузі.

Програма підготовлена згідно з основними завданнями Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року та відповідно до цілей і пріоритетів розвитку економіки, визначених Державною програмою економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.
Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні„ програмою Президента України "Україна – для людей" та Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", схваленої 2 червня 2010 року на засіданні Комітету з економічних реформ, підготовленою згідно доручення Президента України від 20.04.2010 №1-1/729 та розпорядження голови облдержадміністрації від 22.04.2010 №367 "Про затвердження плану заходів щодо виконання доручення Президента України від 20.04.2010 №1-1/729", основних завдань Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.03.2007 №103-10-V.

Розробленої на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

Законів України:

- "Про місцеві державні адміністрації";

- "Про місцеве самоврядування в Україні";

- "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";

- "Про державні цільові програми";

- "Про стимулювання розвитку регіонів";

- "Про інвестиційну діяльність";

- "Про режим іноземного інвестування";

- "Про зовнішньоекономічну діяльність";

- "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";

- від 21.07.2006 №1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року";

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 №1794-р "Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" та інших нормативно-правових актів.

Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2011 рік, комплексі макроекономічних та аграрно-промислових прогнозів національних, державних та регіональних та районних програм.
Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в аграрно-господарському та приватному комплексі села, особливо з урахуванням тенденцій останніх місяців, пропозицій депутатів, членів виконкому, структурного підрозділу базового господарства , центральних органів виконавчої влади, методичних рекомендацій Міністерства економіки України та цілей і заходів, визначених затвердженими регіональними програмами.
Ураховуючи підсумки 2010 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку села в 2011 році мають бути:
збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі, забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлового та комунального господарства;
підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток освіти , створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;
спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження села та підвищення доходів жителів села, створення умов для розвитку аграрного сектору;
активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг, створення місцевої радіостанції та організація радіотрансляції програм;
розв’язання екологічних проблем;
Основне завдання Програми полягає у подоланні наслідків фінансово-економічної кризи та забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій.

Стимулювання раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню потреби особистих господарських подвір'їв селян в енергоресурсах;
створення позитивної тенденції, що до залучення вітчизняних та іноземних інвестицій:

Сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;
Забезпечення подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-економічному житті села:

Усунення перешкод для започаткування та розвитку підприємницької, фермерської, особистої сільсько-господарської діяльності, сприяння підвищенню їх конкурентоспроможності;
Забезпечення населення якісними комунальними послугами;
Розвиток транспортної інфраструктури: вивчення і розробка нових автобусних маршрутів та надання їх на конкурсній основі перевізникам з метою поліпшення транспортного обслуговування жителів села;
Здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря Ветсанзаводом, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів.
Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету села та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.
підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Веселинівською сільською радою за поданням депутатів, комісій сільської ради, членів виконкому та громадян села . Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками півріччя та поточного року.

1. Соціальна сфера

1.1. Демографічна ситуація

2.1. Поліпшення демографічної ситуації на селі
Населення села переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку. В даний час в селі проживає пенсіонерів, що складає 72,3% від загального числа жителів села.
Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У Баришівському районі реалізуються державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.
Сьогодні система соціального захисту Баришівського району представляє собою досить розгалужену мережу і охоплює практично всіх непрацездатних громадян за допомогою державного соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціальної допомоги всіх видів і форм. У системі функціонує служба соціальної допомоги вдома. В селі 11 осіб самотніх і самотньо проживають інвалідів і пенсіонерів, які потребують сторонньої допомоги і повинні обслуговуватись соціальними працівниками.
Організувати роботу з надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам. У 2010 році цю допомогу отримали 7 осіб .
Похилі люди, які проживають в селі, повинні стати обєктами повишеної уваги та турботи зі сторони сільського виконавчого і розпорядчого органу.
Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім”ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.
Основним напрямом діяльності в 2011 році буде стабілізація демографічної ситуації, збереження традицій багатодітності та настанов на дводітну родину.
Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу, в тому числі і примусового, всіх жителів села , до обв'язкового якісного медичного та санаторно-курортного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів.
Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2011 році передбачається:
стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;
створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;

розвиток співпраці з вітчизняними, міжнародними благодійними організаціями, які займаються оздоровленням та відпочинком дітей,в тому числі і за кордоном; запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення кампаній "Стоп насильству": забезпечення максимального виявлення випадків насильства ;
забезпечення призначення та виплату нового виду допомоги - одноразової винагороди жінкам, які народили одну, дві дітини, у яких народилась трійня;
забезпечити підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок коштів сільського бюджету;
розробити та затвердити проект створення сільського парку відпочинку з врахуванням алеї для новонароджених, новостворених молодих сімей, випускників Веселинівської загальноосвітньої школи різних поколінь, почесних гостей та жителів села; подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою трудової діяльності; реалізація комплексу заходів щодо поліпшення умов праці, виконання екологічних програм, задоволення населення якісною питною водою, продуктами харчування. сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив:

організація та створення Благодійного фонду по підтримці громадян похилого віку, благоустрію місць поховання та озеленення і підтримання в належному виді місць громадського відпочинку; організація роботи молодіжного центру праці для надання послуг із працевлаштування, навчання та перенавчання безробітної молоді, профорієнтації та індивідуального консультування; проведення конкурсів проектів програм та бізнес планів для фінансової підтримки підприємницьких ініціатив молоді; забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час; залучення учнів до роботи в виконкомі, комісіях та сільській раді; запроектувати та встановити дитячі майданчики в місцях компактного відпочинку малюків та дійтей дошкільного віку; заохочення роботодавців до надання молоді першого робочого місця; реалізація обласної програми забезпечення молоді житлом: визначення потреби земельних ділянок та фінансування будівництва житла для молоді села; забезпечення закладання коштів для розвитку молодіжного житлового будівництва при формуванні районного та обласного бюджетів.

1.2. Зайнятість населення та ринок праці
У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:
сприяння працевлаштуванню 20 – 25 незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;
залучення до громадських робіт безробітних громадян;

у межах фінансових можливостей бюджету сільської ради, працевлаштування незайнятих шляхом виплати одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності ;
посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;
підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;
зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

 

1.3. Доходи населення та заробітна плата
У рамках програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності розвиток соціальної сфери діяльності сільської ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.
Протягом 2011 року передбачається здійснити такий комплекс заходів:
упровадження постійного контролю за рівнем оплати праці на підприємствах, в фермерських господарствах, серед підприємців розташованих на терреторії села, з метою недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;
забезпечення роботи засідань сільської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, де заслуховуватимуться відповідальні особи та керівники господарств, підприємці, які не забезпечили своєчасну виплату заробітної плати;
проведення моніторингу укладення колективного договору на базовому підприємстві, , які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам.
Очікувана середньомісячна заробітна плата прогнозується в розмірі 1380,00грн.

1.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Головним напрямом роботи у сфері пенсійного забезпечення в 2011 році буде забезпечення фінансової стабільності солідарної пенсійної системи, розвиток додаткового пенсійного забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення).
Основним напрямом діяльності у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи буде:
забезпечення соціальних гарантій і пільг громадянам, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи та підвищення їх рівня життя;
санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей-інвалідів, сиріт та напівсиріт;
забезпечення безоплатними ліками та медичними послугами з зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії громадян, у тому числі дітей;
надання матеріальної та натуральної допомоги найбільш нужденним „ліквідаторам”, сім’ям потерпілих „ліквідаторів”, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
допомога в організації комплексного медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – проведення диспансеризації постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення.

1.5. Соціальне забезпечення
З метою соціального захисту найуразливіших верств населення в межах реалізації заходів, передбачених програмою забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, планується:
надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які найбільш її потребують;

продовження роботи щодо реалізації заходів комплексної програми "З турботою про кожного";
забезпечення інвалідів та пенсіонерів засобами реабілітації (палиці, милиці, ходунки);

забезпечення населення різними видами пільг та державних соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету;
установлення щомісячної допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років;
продовження забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами пересування та зв’язку, у тому числі мобільного (в разі відсутності технічних умов проведення лінійного зв’язку);
забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
забезпечення санаторно-курортного лікування та оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей-сиріт, дітей-інвалідів із чорнобильського контингенту, дітей-інвалідів;
проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального спрямування та наданням матеріальної (грошової) і натуральної допомоги;
завершення реконструкції та ремонту будинку культури.
У межах обласної програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, передбачається:
надання особам, звільненим з місць позбавлення волі, за їх зверненням у разі виникнення екстремальної ситуації, адресної грошової та натуральної допомоги в рамках проведення благодійних акцій за рахунок коштів місцевого бюджету, фонду соціальної підтримки громадян та благодійних фондів.

З найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є житлові субсидії на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. За умови діючого законодавства передбачається, що у 2011 році житлові субсидії отримуватимуть 8 багатодітних сімей.
Щомісячно проводитимуться засідання комісії з питань надання субсидій громадянам, враховуючи конкретні сімейні обставини.

1.6. Реформування житлово-комунального господарства

З метою реалізації регіональної програми розвитку та реформування комунального господарства передбачається здійснити інвентаризацію і енергоаудит усіх основних фондів комунального господарства, визначити зношення, залишкову балансову вартість, провести моніторинг аварійних об’єктів комунального господарства та вжити заходів, спрямованих на:
виконання робіт з модернізації систем теплопостачання в будинку культури , освітніх закладах , спортивно-оздоровчому комплексі, щоб скоротити споживання природного газу ;
проведення поточного ремонту, на загальну суму до 300 000 грн. спортивно-оздоровчого комплексу ( шкільного спортивного залу) , який передбачає залучення коштів інвесторів, небайдужих громадян та організацій, підприємств та установ,благодійних фондів, коштів районного та обласного бюджету;
своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року (ремонти покрівель, установка пластикових вікон, утеплення фасадів, реконструкція опалювальних систем);
Виконати роботи поточного та ямкового ремонту вулиць: Леніна, Горького,Жовтневої -загальною протяжністю 5200 метрів, обновлення та установка дорожніх знаків, в першу чергу в місцях масових зібрань громадян, дитячих та шкільних закладів, медичного закладу, місцях зупинок рейсових автобусів, нанесення зебрових переходів.

Проектувння та будівництво бювету загального користування в центрі села ;

Догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями, площа плануємого озеленення до 3 га.

 

2. Гуманітарна сфера
2.1. Здоров’я населення
З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги в рамках регіональних програм протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, „Цукровий діабет, „Здоров’я нації”, „Здоров’я дітей та матерів Київщини” передбачається:
розширення доступу селян до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової деспансирізації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнаня та медичних фахівців ;

сприяння укомплектуванню амбулаторії необхідним діагностичним медичним обладнанням;
запобігання інфікування навколишнього середовища мікробактеріями туберкульозу.

Стимулювати залученню коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для развитку матеріально-технічної бази місцевої амбулаторії;

Провести обстеження технічного стану сільської амбулаторії та скласти план і кошторис по усуненню недоліків , виявленных при оцінці її санітарно- технічного стану ;

 

2.2. Освіта
У рамках регіональних програм розвитку освіти передбачається:
відновлення іміджу та престижу дошкільного навчального закладу та середньо освітньої школі села ;
збільшення охоплення учнів профільним навчанням до 85%;
здійснення всіх необхідних організаційних заходів щодо якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році;
доведення вартості безоплатного одноразового гарячого харчування учнів 1 – 4 класів до натуральних норм; комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами за рахунок сільського бюджету та благодійної допомоги;
підключення дошкільного навчального закладу до локальної комп’ютерної мережі;

забезпечення ефективною сучасною комп’ютерною технікою та мережі Інтернет, підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, через проходження курсової перепідготовки;

оцінка вартості реставраційних робіт будинку Семиградової (бувшої комуни) та створення на його базі центру декоративно-прикладного мистецтва та краєзнавчого музею с.Веселинівка;
Звернутись до Міністерства освіти України,управління освіти Київської обласної адміністрації з мотивованим зверненням, на виконання державної програми «Шкільний автобус» що до виділення автобуса для регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому,проведення екскурсій і практичних занять за рахунок державного бюджету;
заміна металопластикових вікон в закладі освіти –Веселинівській середній школі;
реконструкція власної котельні в закладі ;
проведення капітального ремонту залу фізичної культури, спортивно-оздоровчого комплексу;
придбання спортивного обладнання (тренажерів) для закладу освіти ;
упровадження обладнання очищення питної води в початковій та середній школі;
поновлення бібліотечних фондів та проведення капітальних ремонтів навчальних класів із заміною інженерних мереж;
виплата іменних стипендій кращим учням навчального закладу та оснащення школи предметними кабінетами та обладнанням;
підтримка проведеннь науково-практичних конференцій в школі.
Крім того, у рамках цільової програми підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів державного бюджету розпочати благоустрій та озеленення території навчальних закладів .

2.3. Культура і духовність

З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності, забезпечити практику проведення сільських та церковних свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української народної пісенної творчості;

святкування в червні 2011 року: 389-ї річниці заснування села Веселинівка(Скопці) ; зміцнення матеріальної бази бібліотеки та забезпечення поповнення бібліотечних інформаційних технологій; в відповідності з програмою розвитку Київщини, в якій передбачено відновлення архітектурно-культурної спадщини в усій області, всебічне сприяння створенню сільського краєзнавчого музею на громадських засадах ,відродження та популяризації культурної спадщини та побуту українського селянства , встановлення пам’ятного знаку ( відзнаки в вигляді козацького хреста) козакам села. • відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення культурно-просвітницьких та духовного закладів до організації і підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення;
Всіляко спряти збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян села.
У рамках регіональної програми розвитку культури передбачається вжити заходів щодо:
завершення ремонту будинку культури; Упорядкування та озеленення прилягаючої терреторії церкви Свято-Троїцької парафії с.Веселинівка ;

Створення інформаційного центру с.Веселинівка на базі бібліотеки в будинку культури ; Розробити та затвердити проект і кошторис відбудови та впорядкування місцевого стадіону;

Затвердити місце, та ескізний план дитячого містечка(майданчика) в центрі села ; скласти кошторис та розпочати підготовчі роботи до капітальному ремонту будинку – пам’ятки архітектури, маєтку Cемиградової;
реконструкції сцени концертної зали будинку культури;
ремонту фасаду, внутрішніх приміщень будинку культури;
установлення металопластикових вікон в загально освітній середній школі;
поповнення бібліотечного фонду, передплати періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань сільської бібліотеки;
придбання костюмів, музичних та музично-електричних інструментів для будинку культури;
проведення фестивалю серед молоді «Маю талант», прикладного-ужиткового мистецтва та конкурсу читців сучасної української поезії, тижнів дитячої та юнацької книги, дитячих свят ;
відзначення Днів козацької слави та відкриття пам’ятного знаку козакам села .
У рамках регіональної програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в селі передбачається продовжити роботи з упорядкування військового меморіалу, братських, індивідуальних могил та монументів.

 

2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді
У рамках реалізації регіональної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності планується:
проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров”я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;

надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;

підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;
удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;

проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
забезпечення нарахування та виплати державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою(піклуванням);
виконання заходів що до відпочинку та оздоровлення дітей на період 2011-2012 років;
запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та підтримки сімей з дітьми в рамках реалізації заходів державної комплексної програми „Назустріч дітям” на 2010-2017 роки;
забезпечення доступності дітей-інвалідів до закладів соціальної інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають соціальні послуги;
створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі в міжрайонних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах;
забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах області;
виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей.


2.5. Зелений Туризм та туристичні маршрути
У рамках реалізації регіональної програми розвитку туризму на території області та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачається здійснити заходи щодо:
організації підготовки туристичних та екскурсійних гідів із числа старшокласників, вчителів та бажаючих жителів села;
інформаційного забезпечення мережі об’єктів та маршрутів туристичної інфраструктури села з подальшим висвітленням в мережі інтернет, засобах масової інформації ;
підготовки науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів „Розвиток сільського і „зеленого” туризму” в селі ;
створення сільського методичного центру з підготовки туристичних та екскурсійних кадрів;
встановлення зв’язків з туристично-інформаційними центрами та пунктами Київської області та сусідніх районів ;
розробки та створення сільських екскурсійних маршрутів, карт, схем, буклетів, туристичних маршрутів та інших послуг.

2.6. Фізичне виховання та спорт

У рамках реалізації регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2011 рік передбачається:
залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
формування складу збірних команд села з пріоритетних видів спорту, а також забезпечення їм належних умов для підготовки;
створення умов для розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту;
сприяння діяльності центру фізичної культури і спорту ;
проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, за місцем проживання , у місцях масового відпочинку громадян;

Відновлення сільського стадіону, та створення належних умов для можливості населенню займатись спортом;
проведення сільських змагань, комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів, сільських спортивних ігор, універсіад, участь в обласних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту за участю учнівської молоді;
проведення інвентаризації спортивних споруд, поліпшення стану спортивної бази сільської школи вищої спортивної майстерності, сприяння збереженню матеріально-технічної бази .

3. Безпека життєдіяльності населення

3.1. Охорона навколишнього середовища

Атмосферне повітря в населеному пункті, на території господарства , а також повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового перебування людей повинно відповідати санітарним нормам.
Основна доля забруднення повітря у с.Веселинівка припадає на Ветсанзавод та автотранспорт. Викиди від утилізації і переробки відходів тваринного походження, пересувних джерел забруднення у 2010 році склали основну частину забруднення повітря.
На сьогодні надмірне антропогенне навантаження на природне середовище села, посилене наслідками Чорнобильської катастрофи, кліматичні умови істотно знизило якість водноресурсного потенціалу с.Веселинівка.

Головні цілі на 2011 рік:
Реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в селі , забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення. Вирішення питання зменшення викидів в атмосферу Ветсанзаводу, поліпшення якості питної води, впорядкування питань поводження з твердими побутовими відходами, озеленення головної площі села та магістральної вулиці.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

зменшення руху транзитного транспорту через село;
організація захисних лісосмуг в селі , вздовж магістральних вулиць, озеленення територій господарств, торгівельних закладів;

озеленення вулиць села, висадка дерев, кущів, газонів та квітників;
здійснення контролю за якістю питної води;

Інвентаризація та реконструкція приватних водоочисних та каналізаційних очисних споруд;

придбання спецтехніки для своєчасного транспортування побутових відходів;
зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ ).Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, підприємців , коштів державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища та коштів інвесторів.
У 2011 році у сфері охорони навколишнього природного середовища буде продовжено реалізацію національних, регіональних, місцевих та об’єктових заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в рамках Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України, регіональних програм розвитку водного господарства в області, поводження з відходами, ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах області, охорони навколишнього природного середовища, моніторингу довкілля.
За рахунок коштів обласного бюджету на впровадження природоохоронних заходів передбачається: озеленення 2 га площі, відведеної під сільський парк, відвід 1 га землі за межами села для створеня пункту сортирування твердих побутових відходів, очищення та поглиблення сільської водойми (русла річки Ільта) протяжністю 2700 м.
контроль за продовженням робіт щодо поводження з відходами;
забезпечення проведення робіт з перезатарення, перевезення і знешкодження непридатних пестицидів та ядохімікатів;
продовження робіт щодо розробки проектів створення та розвитку об’єктів природно-заповідного фонду села, збільшення їх площ, проведення моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища окремих територій, проведення заходів з підвищення екологічної свідомості населення;
Реалізація заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію.

3.2. Техногенна безпека
У 2011 році основну увагу передбачено зосередити на виконанні завдань регіональних та державних програм, у тому числі:
Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в Київській області на період до 2012 року;
Програми створення і використання матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків у Київській області в 2003 – 2012 роках;
Програми тимчасового зберігання, знешкодження та поводження непридатними для використання і забороненими хімічними засобами захисту рослин на 2010 – 2012 роки, а саме на:
заходах щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру;
Буде продовжено реалізацію заходів щодо зниження рівня техногенно-екологічних ризиків, регіональних програм ліквідації наслідків підтоплення територій в селі , створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у с.Веселинівка .

3.3. Охорона праці
З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища та в рамках програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища планується:
забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємствах малого та середнього бізнесу;
організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;
посилення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;
посилення контролю щодо проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки на підприємствах села та прилягаючих населених пунктах;
організація навчання з питань охорони праці керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, керівників і фахівців підприємств, установ та організацій села.


3.4. Забезпечення законності та правопорядку
У 2011 році в рамках регіональних програм профілактики злочинності, підвищення безпеки дорожнього руху передбачається з метою ослаблення дії криміногенних факторів в селі і, зокрема в період кризових суспільних ситуацій, забезпечити здійснення комплексу заходів щодо:
постійного моніторингу та належного реагування на виявлені недоліки ;
удосконалення системи профілактики злочинності та правопорушень, спрямованої на посилення боротьби з антисоціальними явищами;
створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;
усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;
залучення до виконання програми громадян, зокрема і громадських помічників дільничного інспектора міліції, активістів громадських формувань з охорони громадського порядку;
підвищення оперативності реагування на вчинені злочини і правопорушення та їх виявлення.
У 2011 році передбачається недопустити вуличної злочинності , злочинності серед неповнолітніх.

4.Технічна та інноваційна діяльність
У 2011 році для виконання основних завдань у сфері інноваційної діяльності планується забезпечити:
реалізацію регіональних програм інноваційної спрямованості;
упровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

5. Розвиток реального сектору економіки
5.1. Енергоефективність та енергозбереження

Продовжити впровадження заходів, спрямованих на забезпечення надійного, безперебійного та якісного енерго-, та газозабезпечення всіх споживачів у селі:
Заміна природного газу альтернативними видами палива.
З метою впровадження енергоефективних заходів, енергозберігаючих технологій на підприємствах господарського комплексу, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах життєзабезпечення населення передбачається:
упровадження сучасних приладів обліку енергоносіїв для побутових споживачів;

5.2. Споживчий ринок
Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній інфраструктурі села. Стратегія розвитку сфери торгівлі полягає у зростанні обсягу роздрібного товарообігу підприємств торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку.
На кінець 2010 року в селі працює 7 магазинів, з них 5 - переважно продовольчого профілю, 1- непродовольчого, 5 - змішаного та один стихійний ринок.
Мережа закладів громадського харчування відкритої мережі налічує 1 об”єкт, і не одного ресторану, кафе, достойного бару, тощо.

За формами власності в структурі товарообороту переважає товарооборот підприємств приватної форми власності, дана тенденція збережеться і в прогнозованому періоді.

Головні цілі на 2011 рік:
Формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, здатної задовольнити потреби населення в якісних товарах та послугах, забезпечення високого рівня обслуговування.
Основні завдання на 2011 рік :
• забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення села;
• сприяння підтримці товаровиробників на місцевому рівні;
• посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється та реалізується у селі;
• впровадження сучасних технологій обслуговування населення;
• створення впорядкованого загального сільського ринку для реалізації продукції як власного виробництва сільських жителів так і для проведення ярмарків по забезпеченню селян товарами широкого вжитку ;

вивчення та пошук інвесторів по створенню об”єкту ресторанного типу в селі, заснованого на традиціях і рецептурах української національної кухні.

5.4. Агропромисловий комплекс і розвиток села
Заходами з підвищення родючості ґрунтів у 2011 році прогнозується внести 986 тонн мінеральних добрив.
Передбачається проведення посівів сільськогосподарських культур насінням кращих вітчизняних сортів та гібридів.
З метою збереження структури ґрунтів та зниження шкідливої дії водної та вітрової ерозії ґрунтів, значного скорочення енерговитрат при вирощуванні сільськогосподарських культур за енергозберігаючими технологіями передбачається вирощування сільськогосподарських культур на площі 1124 . га, з них по системі безвідвального обробітку ґрунту – на 246 га, по системі No-Till – на 200 га.
З метою сприяння розвитку агропромислового комплексу в 2011 році передбачається здійснити комплекс заходів щодо:
пошуку інвесторів для створення інфраструктури агропромислового ринку, зокрема – обслуговуючої сільськогосподарської кооперації;
формування системи дорадництва на селі з тим, щоб сільськогосподарською дорадчою діяльністю охопити всіх жителів села;
створення сільського аграрно-маркетингового центру оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією;
удосконалення складання балансів попиту та пропозиції основних видів продовольства (зерна та продуктів його переробки, м’яса, м’ясопродуктів, молока, молокопродуктів, олії та цукру);
У рамках реалізації заходів регіональних програм водного господарства та земельних відносин передбачається:

захист від підтоплення 75- га сільгоспугідь;
проведення інвентаризації (всього 900 га) земель несільськогосподарського призначення за межами села;
відновлення родючості 24 га ґрунтів шляхом відновлення рекультивація;
проведення обстеження земельних ділянок на площі 200 га та розробка обгрунтованих рекомендацій щодо ефективного та безпечного застосування агрохімічних засобів з метою забезпечення збереження та відтворення родючості земель сільськогосподарського призначення.

5.5. Транспорт

З метою поліпшення організації перевезення пасажирів, підвищення ефективності державного регулювання та контролю за діяльністю автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством у 2011 році передбачається проведення конкурсу серед перевізників на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які входять в межі території області.
Удосконалення системи контролю за перевезенням пасажирів транспортними засобами різних форм власності.
З метою поліпшення якості обслуговування пасажирів залізничним транспортом приміського сполучення прогнозується в 2011 році введення в експлуатацію маршрутки Веселинівка – ЖД вокзал Баришівка.
У 2011 році передбачається спрямувати кошти районного територіального дорожнього фонду в обсязі не меньше 100 000 грн. на фінансування витрат, пов’язаних з ремонтом і утриманням сільських доріг .
Першочерговими напрямами їх використання визначаються:
поточний ремонт та експлуатаційне утримання –10 000 грн. При умові державної підтримки планується, також запродовження будівництва та капітального ремонту сільських доріг: по вул. Молодіжна - протяжністю 340 м., вул. Лесі Українки – протяжністю 600 м. , вул.Шевченка протяжністю 400 м., вул.Ганни Собачко –Шостак протяжністю 300м. , вул.Пушкіна протяжністю 720 м. ;

створення та утримання елементів примусового зниження швидкості на небезпечних ділянках доріг;
Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу якісно надавати послуги населенню в пасажирських автомобільних перевезеннях та створить умови для безпечного та безаварійного дорожнього руху.

5.6. Зв’язок та інформаційні технології
Пріоритетами розвитку в галузі пошти та зв’язку на 2011 рік будуть створення, розвиток та інтеграція нових інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, упровадження фрагмента цифрового мовлення на всю територію села ; розвиток інформаційного суспільства (створення рівних умов для доступу споживачів до мережі Інтернет в населеному пункті), удосконалення поштової мережі.
У 2011 році буде продовжено виконання комплексу пріоритетних завдань регіональної програми інформатизації , щодо розвитку інформаційного суспільства:
розвиток телекомунікаційної інфраструктури села з використанням сучасних технологій відповідно до стандартів ЄС;
забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів;
забезпечення сприятливих умов для подання звітності в електронному вигляді до державних органів із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України;
підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед, шляхом упровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій;


5. Фінансові ресурси
5.1. Податково-бюджетна діяльність
Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2011 році визначено:

забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;
удосконалення управління приватними майновими паями селян, шляхом передачі їх в оренду та концесію, корпоратизації, акціонування чи продажу через аукціони;
продовження роботи щодо перегляду та прийняття сільською радою економічно обґрунтованих (що має включати інвестиційну складову для забезпечення підвищення якості надання таких послуг) тарифів і зборів , що дозволить стовідсотково відшкодовувати витрати на їх виробництво, приведення у відповідність вартості соціального податку до розміру доходів населення, створення умов для оплати реально спожитих ресурсів та наданих послуг, відповідності якості наданих послуг, забезпечення беззбиткової діяльності сільської ради.
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;
цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;
забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;
забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери села за спожиті енергоресурси;
обмеження окремих видатків на утримання сільської ради ;
скасування пільг зі сплати місцевих податків і зборів, що призводять до необґрунтованих втрат місцевого бюджету;
посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень ;

вивчення та запроводження платних рекламних послуг з використанням бігбордів, дошок для оголошень та інших інформаційних джерел ;
активізація роботи та підвищення ефективності діяльності комісій органу виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат;
За прогнозом у 2011 році до бюджету буде мобілізовано близько 460 000 грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються податковими органами
Доходи загального фонду місцевого бюджету прогнозуються в обсязі близько 160 000 грн .

6. Ринкові перетворення
6.1. Розвиток підприємництва та фермерських господарств
У 2011 році в рамках регіональної програми розвитку малого підприємництва передбачається здійснити комплекс заходів щодо:
проведення моніторингу виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ;

створення в селіі сприятливого інвестиційного клімату;
подальше формування привабливого інвестиційного іміджу села шляхом:
створення і подальшого розширення і оновлення бази інвестиційних проектів сільської ради, підприємств і підприємців розташованих на території села для потенційних інвесторів;
-активізації у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу села на всіх доступних інформаційно - міжнародних форумах, семінарах, конференціях;
-розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності села в мережі Internet;
відстеження за участю комісії та виконкому сільської ради результативності дії прийнятих регуляторних актів за напрямами – соціально-трудові відносини, регулювання економічних процесів, організаційно-правове забезпечення, фінансово-ресурсне забезпечення, менеджмент малих підприємств;
забезпечення ефективної участі комісії з питань розвитку підприємництва в реалізації державної стратегії підтримки малого бізнесу (розповсюдження довідників, бюлетенів, каталогів, брошур, посібників, навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань підприємництва,участь в проведенні виставок і конференцій);
надання на конкурсній основі часткового відшкодування з бюджету села відсоткових ставок за кредитами, залученими підприємцями для реалізації інвестиційних проектів;
забезпечення гарантованого доступу до кредитів для підприємців та фермерів через розвиток ринку фінансових послуг, та кредитно-гарантійних установ;
проведення засідань, семінарів-практикумів з питань державної регуляторної політики та допомога в здійсненні державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності , розробка пропозицій щодо поліпшення підприємницької діяльності;
оприлюднення інформації щодо розвитку підприємництва .

 

6.2. Конкурентна та антимонопольна політика
З метою сприяння розвитку економічної конкуренції в підприємницькій діяльності, демонополізації економіки, фінансової, матеріальної, інформаційної, консультативної підтримки суб’єктів господарювання області в 2011 році передбачається здійснити комплекс заходів щодо:
можливості впровадження нових видів товарів (послуг) та сприяння появі нових суб’єктів господарювання на товарних ринках;
створення рівних умов доступу на товарні ринки суб’єктів господарювання;
дотримання конкурентних засад при здійсненні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;
протидії зловживанням монопольним становищем, недобросовісній конкуренції, антиконкурентним узгодженим діям суб’єктів господарювання, насамперед на ринках споживчих товарів і послуг.

6.3. Регулювання цін
З метою забезпечення реалізації державної цінової та тарифної політики, запобігання безпідставного зростання цін та створення стабільної прогнозованої ситуації на ринку споживчих та основних продовольчих товарів передбачається:
вжиття заходів щодо забезпечення виконання Протоколів порозуміння між органами місцевого самоврядування та суб’єктами оптової та мережевої роздрібної торгівлі;
підписання Протоколу порозуміння між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво, оптову й роздрібну торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
здійснення моніторингу цінової ситуації на підприємствах роздрібної торгівлі та на продовольчому ринку, вжиття упереджувальних заходів стосовно її стабілізації, у тому числі шляхом запровадження регулювання цін на деякі види продовольчих товарів та оприлюднення отриманих даних у засобах масової інформації;
продовження роботи, спрямованої на подальший розвиток конкуренції у сфері торгівлі, у тому числі шляхом розвитку та вдосконалення мережі об’єктів роздрібної торгівлі в селі ;
упровадження заходів контролю за запобіганням, недопущенням та припиненням зловживань монопольним становищем, насамперед на ринках споживчих товарів і послуг;
здійснення оцінки ресурсного наповнення ринків товарами широкого вжитку, у тому числі продовольства, за рахунок власного виробництва.

6.4. Захист прав споживачів
У 2011 році з метою вдосконалення системи захисту прав споживачів у рамках реалізації завдань і заходів регіональної програми захисту прав споживачів передбачається:
вжиття заходів щодо вилучення та припинення реалізації неякісної продукції;
посилення контролю за якістю продуктів і продовольчої сировини, за якістю продукції дитячого асортименту, у тому числі продуктів дитячого харчування (вітчизняного та імпортного виробництва), яка реалізується в мережі роздрібної торгівлі та в дитячих та шкільних закладах;
сприяння та надання допомоги громадянам у застосуванні правозахисного державного механізму шляхом надання консультацій, методологічної і практичної допомоги у складанні юридичних документів, претензій, позовних заяв та безпосередньої участі в судових справах щодо захисту прав споживачів у їх інтересах;
поширення діяльності постійно діючого консультаційного пункту для споживачів з надання консультацій із захисту їх прав та надання, за необхідністю, правової допомоги;.


7. Регіональний розвиток
З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності територіальних громад, що сприятиме поступовому усуненню галузевих і територіальних диспропорцій у розвитку продуктивних силі і забезпеченню прискореного зростання відносно відсталих в економічному та соціальному розвитку сіл і селищ області, у 2011 році буде забезпечено:
підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових програм що до розвитку села – проведення моніторингу існуючих цільових програм та обґрунтування їх дієвості й необхідності реалізації на даному етапі розвитку села Веселинівка ; реалізацію заходів регіональної програми розвитку місцевого самоврядування щодо проведення капітальних ремонту приміщень сільської ради;
реалізацію заходів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2025 року, у тому числі:
розробку сільської програми розвитку туризму,
забезпечення модернізації систем освітлення з використанням енергоефективних ламп;
організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників соціальних служб у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування ;
визначення основних засад проведення адміністративно-територіальної реформи;
забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення села;
Передбачається продовження реалізації заходів:
проектів та програм Всеукраїнського конкурсу розвитку місцевого самоврядування;
програм і проектів обласного конкурсу органів місцевого самоврядування.

В процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та села. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Веселинівською сільською радою за поданням виконавчого комітету сільської ради.
Для оцінки повноти і якості виконання програмних завдань протягом 2011 року здійснюватиметься моніторинг виконання Програми.

 

Голова Сільської Ради
Руслан ХАСУЕВ

 

Останнє оновлення (Четвер, 26 травня 2011, 21:25)

 

Коментарі  

 
-3 #3 Микола 28.11.2011 15:57
Шановний Руслан Хасуєв! Гоніть свого секретаря в три шиї, або навчіть оформляти вірно рішення.
Цитувати
 
 
+1 #2 Василь Левада 05.10.2011 22:26
Шановна Ганно Сергіївна,то все ж в наших руках,зарослі можна видалити,світло підключити,робо ти хоч залийся.Може щось треба інше робити,можливо послухати своїх,сільських депутатів,а що вони роблять у тій сільській раді,може,які слушні думки відстоюють,чи то пишаються своїм званням та посвідченням.Чи може в зарослях їм ховатись від людського ока зручніше.
Цитувати
 
 
+2 #1 анна сергеевна 25.08.2011 12:26
Веселинівка, дуже красиве село. Люди, які тут живуть, надмірно доброзичливі, культурні і працьовиті.Голова сільської ради дуже піклується про односельчан. В селі такі дороги і зарослі, що заблукати можна вдень. Вночі вулиці без світла. Люди без роботи, а молодь без майбутнього.
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити