Помітили помилку...
Виділіть її та натисніть клавіші Shift + Enter і надішліть виправлення


про село - Сучасність

Затверджено

Рішенням ІV сесії Веселинівської сільської ради VI скликання

№ від «23»лютого 2011 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок функціонування та утримання кладовища села Веселинівка

 

Це Положення розроблено з метою реалізації положень Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’ та відповідно до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193.

1. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

1.1. Для розміщення місця поховання Веселинівською сільською радою виділено в постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовища у населених пунктах України (ДСанПіН 2.2.2.028.99) земельні ділянки №1,№2,№3 за адресою:

№1 - ділянка(РОМАНИХА) по вулиці Горького

№2 - ділянка (КУДЕЛИХА) по вулиці Леніна

№3 - ділянка (СИНИХА) по вулиці Жовтнева

1.2. Функціонування та утримання кладовища с.Веселинівка забезпечує Веселинівська сільська рада та Виконавчий комітет.

1.3. Режим роботи кладовища: з 08.00 год. до 17.00 год.

1.4. Кладовище повинно мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під’їзні шляхи та бути забезпеченим транспортним зв’язком з населеним пунктом.

1.5. Територія кладовища повинна бути огороджена, поділена на ділянки-сектори (з метою скорочення шляху переносу труни від катафалка до могили), розміри яких не повинні перевищувати 40 м х 60 м, які відокремлюються поміж собою дорогами шириною до 3,5 м з розрахунку одностороннього руху. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна становити 1 м, між ділянками поховань в ряду - 0,5 м.
Згідно зі схемою планування кладовища визначається нумерація ділянок, яка наноситься на покажчики на розі ділянки поблизу дороги.

1.6. Місця для роз’їзду автотранспорту розміщуються на перехресті доріг і повинні мати необхідний радіус для повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною від 6,5 м до 9 м.

1.7. На території ділянки кладовища розміщуються: - приміщення наглядача ділянки кладовища;
- ритуальний майданчик тощо;
- водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та працівників кладовища, а в разі їх відсутності використовують ємкості для води;
- освітлення;
- спеціальні місця для розміщення контейнерів для сміття тощо;
- туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під’їзд спецтранспорту, біотуалети.

1.8. На території ділянки кладовища не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім комунальної, форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

1.9. Територія ділянки кладовища підлягає озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

2. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛАДОВИЩА, РЕЄСТРАЦІЇ ПОХОВАНЬ ТА ПЕРЕПОХОВАНЬ, ОБЛІКУ НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД НА МІСЦЯХ ПОХОВАНЬ

2.1. На вході до окремої ділянки кладовища на спеціальному рекламному щиті розміщуються основні положення Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’ інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища. Установлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесних поховань, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету тощо.

2.2. Доставка труни з тілом померлого на кладовище с.Веселинівка повинно здійснюватись спеціалізованим автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

2.3. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання (далі – договір-замовлення), що додається до Положення. Виконавець волевиявлення померлого або особа, яка взяла на себе зобов’яння поховати померлого (далі – Замовник) звертається до Веселинівської сільської ради з приводу укладання договору-замовлення не пізніше ніж за 24 години до їх проведення.

2.4. Копання могили згідно договору-замовлення здійснюється працівниками, визначеними і затвердженими виконкомом сільської ради .

2.5. За зверненням Замовника на території ділянки кладовища, в визначеному секторі виділяється місце для поховання померлого. На бажання Замовника для поховання двох чи більше померлих виділяється місце для родинного поховання.

2.6. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.7. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше 2 м, ширина - 1 м, глибина - не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни з урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути зменшені.

Відстань від дна могили до рівня ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 м.

Над могилою влаштовується земляний насип (надмогильний горбок) висотою 0,5 м. від поверхні землі. Насип повинен виступати за межі могили для захисту її від проникнення поверхневих вод. У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні, товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має становити не меншою за 1 м.

Після поховання на надмогильному горбку встановлюється тимчасовий пам’ятний знак із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження та смерті. На території кладовища допускається улаштування у встановленому порядку сімейних склепів. Поховання померлих у сімейних склепах здійснюється у металевих герметично запаяних трунах.

2.8. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг здійснюється Свято-троїцькою церквою села Веселинівка або за договором про надання ритуальних послуг суб’єктами господарювання інших форм власності.

2.9. Послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання.

2.10. Виконавчий комітет сільської ради забезпечує у доступному для огляду місці, в якому проводиться оформлення договорів-замовлень, надання Замовнику наочної інформації стосовно:
виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси, телефонів та режиму роботи;
необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;
переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання щодо кожного виконавця;
необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та іншого обслуговування населення або витягу з нього;
порядку утримання кладовища;
вимог щодо утримання та охорони місць поховань;
реєстрації поховань померлих та перепоховань;
організації поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів;
пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’, підзаконних нормативно-правових актів);
режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання;
книги заяв, пропозицій і скарг;
режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів. Пропонувати Замовнику ритуальні послуги або предмети ритуальної належності неналежної якості або непотрібного йому асортименту забороняється.

2.10. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

2.11. У разі виникнення потреби в додаткових ритуальних послугах, не передбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

2.12. У разі надання неякісних послуг з поховання та ритуального обслуговування Замовник має право вимагати від Виконавчого комітету безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

2.13. У разі придбання товарів ритуальної належності неналежної якості Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):
безоплатного усунення недоліків товару;
відшкодування зазначених збитків;
заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться);
відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів;
заміни на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну.
Виконавець послуги, продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили.

2.14. Суб’єкти господарювання можуть самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов’язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, де це передбачено законодавством.

2.15. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання

Родинне

Подвійне

Одинарне

Урна з прахом

Площа,
кв. м

6,6

4,8

3,3

0,64

Довжина, м

2,2

2,2

2,2

0,8

Ширина, м

3,0

2,2

1,5

0,8

Довжина, м

2,0

2,2

2,0

0,8

Ширина, м

1,0

1,1

 

 

 

1,0

0,8

Могила повинна бути викопана так ,щоб голова покійника бачила схід сонця.

Забороняється встановлювати огородження могили Копання могили повинно бути погоджено із Виконавчим комітетом та благословенно настоятелем парафії Святої-Тройці УПЦ . Самовільне поховання без дозволу Виконому сільської ради недопустиме і несе адміністративне покарання, за самовільні вчинки та захоплення території – відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

*Примітка. У разі поховання померлого в нестандартній труні викопують могилу залежно від довжини труни.

2.16. За рішенням виконавчого комітету Веселинівської сільської ради на кладовищі можуть бути відведені ділянки для почесних поховань та ділянки для поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною чи релігійною ознакою.

Рішення про почесне поховання приймається виконавчим комітетом Веселинівської сільської ради в кожному конкретному випадку.

2.17. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання. Догляд за могилами зазначеної категорії громадян здійснюється виконавчим комітетом Веселинівської сільської ради за рахунок коштів бюджету с.Веселинівка.

2.18. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (далі – Книга реєстрації), форма якої затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193.

Запис до Книги реєстрації здійснюється за роками в алфавітному порядку, у цілому по кладовищу чи, де це необхідно, окремо за кожною ділянкою-сектором. У Книзі реєстрації обов’язково заповнюються всі графи. Виправлення в Книзі реєстрації не допускаються. Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою та скріпленою печаткою. Книга реєстрації зберігається в органі місцевого самоврядування – Веселинівській сільській раді.

Після здійснення поховання Замовнику, як користувачу місця поховання, видається Виконавчим комітетом відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

2.19. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до Виконавчого комітету такі документи:
- оригінал свідоцтва про смерть похованого;
- свідоцтво про поховання, а в разі його відсутності – письмову згоду користувача місця поховання на установлення намогильної споруди;
- документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації;
- реквізити виконавця намогильної споруди.

Особа, що виконує роботи з монтажу намогильної споруди власними силами, гарантує збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою, могил, що розміщені поруч з цим похованням, та здійснює відшкодовування матеріальних збитків у разі їх пошкодження.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні споруди реєструються Виконавчим комітетом в Книзі обліку намогильних споруд (далі – Книга обліку), форма якої затверджена наказом Держжитлокомунгоспу від 19.11.2003 р. № 193. Книгу обліку зберігаються постійно. Записи до Книги обліку проводяться в алфавітному порядку. Заповнюється Книга обліку в одному примірнику.

Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

Демонтаж та знесення самовільно встановлених намогильних споруд, що перевищують відведені розміри ділянки під поховання, які визначені у встановленому порядку, здійснюються за рахунок власника намогильної споруди.

3. УТРИМАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

3.1. Виконавчий комітет Веселинівської сільської ради забезпечує:

- на підставі договору-замовлення безперешкодний проїзд територією окремої ділянки кладовища транспорту, який задіяний у похованні померлого;
- охорону території ділянок кладовища за рахунок коштів благодійного фону та коштів бюджету c.Веселинівка;
- прибирання алей, проїздів, доріжок та вивезення сміття;
- установлення вздовж алей контейнерів для сміття;
- дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування;
- виконання поточного та капітального ремонтів зовнішньої огорожі, будівель і споруд, замощення алей, доріг, доріжок та інших елементів благоустрою;
- догляд і полив усіх видів зелених насаджень (крім висаджених на місцях поховання), їх оновлення, висаджування квітів на клумбах і газонах, покіс трав;
- вільний прохід між могилами згідно з Гігієнічними вимогами щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України ДСаНПіН 2.2.2.028.99 (пункт 4.4).

3.2. На території кладовища забороняється:

- порушувати тишу та порядок;
- кататися на велосипедах, санках, ковзанах і лижах;
- обрізувати, садити та пересаджувати дерева без погодження з Виконавчим комітетом Веселинівської сільської ради;
- вигулювати та випасати тварин;
- накопичувати сміття у невизначених для цього місцях;
- встановлювати огорожі , огради та розпалювати багаття, брати самостійно ґрунт, різати дерева, зберігати будівельні матеріали;
- перебувати на території після закриття кладовища;
- висаджувати дерева, кущі, квіти, а також установлювати столи та лави за межами земельної ділянки, виділеної для поховання померлої особи.

 

Голова Сільської Ради
Р. ХАСУЕВ

 

 


ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ
на організацію та проведення поховання

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України ,,Про поховання та похоронну справу’’ укладено між

Замовником __________________________________________
_____________________________________________________

та Виконавцем _________________________ в особі голови_______________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі______________________________________.
(повна назва)
Предметом укладання договору-замовлення є:

організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання
(потрібне підкреслити)
________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові померлого)

_________________________________________________________
(номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)
на ділянці № кладовища с.Веселинівка по вул. ______________________, ряд ______, сектор _________, місце __________, о ______ годині дня ,,__’’ ____________ 20__ року.
Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).
Вид поховання (потрібне підкреслити):
- закопування в могилі труни з тілом померлого;
- закопування в могилі урни з прахом померлого;
- розвіювання праху померлого.
Виконавець зобов’язаний:
1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання:

№з/п

Найменування послуг

Кіл-ть

Ціна однієї послуги

ПДВ

Загальна сума

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, з інформацією про захист прав споживачів.

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо)_____________________________________________________
о ___ годині ,,___’’ ____________ 20__ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою: ________________________________________________________________
о ___ годині ,,___’’ ____________ 20__ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за адресою:______________________________________________________________
о ___ годині ,,___’’ ____________ 20__ року.

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту: _______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________.

7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту: ________________________________________________
___________________________________________________________.

8. Інші зобов’язання ___________________________________________
_________________________________________________________.

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний:
- вчасно забезпечити оплату послуг та надати Виконавцю необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:
- якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України ,,Про захист прав споживачів’’ за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню;
- за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням, Виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України ,,Про захист прав споживачів’’.

Порядок вирішення спорів:
- спори і розбіжності, які виникають внаслідок виконання цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неурегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання Замовник ознайомлений _________________ .
(підпис Замовника)
Вартість послуг становить ________________________________________________ .
(сума словами)
Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком (необхідне підкреслити).

Договір-замовлення укладено ______________________________________________ .
(дата та час укладання договору-замовлення)
Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладання і діє до моменту завершення надання всіх послуг, оплачених Замовником.

Договір підписали:

Замовник: ________________________________________
(підпис)

Виконавець: ______________________________________
Печатка (підпис)

 

 

Затверджено

на IV сесії Веселинівської сільської ради

VI скликання

рішення №________

від «23»лютого 2011р.

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА КЛАДОВИЩА

1. Загальні положення

1.1.Директор кладовища безпосередньо підпорядковується Виконавчому комітету Веселинівської сільської ради .

1.2.Директор кладовища виконує вказівки :

1.3.Голови та заступника виконавчого комітету Веселинівської сільської ради, Голови Веселинівської сільської Ради , секретаря Веселинівської сільської ради

1.3.Голови постійної комісії Веселинівської сільської Ради з питань благоустрію і тільки в частині благоустрію.

1.5.Директор кладовища повинен знати:
- правила відведення місць під поховання;
- санітарні норми копання могил;
- порядок ведення реєстраційних книг з поховань померлих;
- діючі прейскуранти цін на послуги;
- порядок оформлення нарядів на виконання робіт;
- порядок проведення ритуалу похорон;
- основи організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 1.6.Кваліфікаційні вимоги:
- Повна загальна середня освіта та індивідуальна підготовка.
- Без вимог до стажу роботи.

1.7.Директор кладовища заміняє заступник виконавчого комітету Веселинівської сільської ради, Голова Веселинівської сільської Ради , секретарь Веселинівської сільської ради .

2. Завдання та обов'язки Директор кладовища :

2.1.Керує роботами, пов’язаними з похованням.

2.2.Визначає місця поховання.

2.3.Перевіряє правильність оформлення документів і дає громадянам дозвіл на поховання та встановлення надмогильних споруд (за наявності відповідного дозволу завідувача кладовища).

2.4.Веде в установленому порядку облік поховань.

2.5.Контролює дотримання правил охорони праці.

3. Права Директора кладовища:

3.1.Ознайомлюватися з проектами рішень виконавчого комітету, що стосуються його діяльності.

3.2.Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

3.3.Вносити на розгляд виконавчого комітету, сесії Веселинівської сільської ради пропозиції щодо покращання роботи та організації похоронної справи , функціонування та утримання кладовищ села Веселинівка та інших питань пов'язаних з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.4.В межах своєї компетенції повідомляти керівництву виконкому про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5.Вимагати від виконкому сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

4. Відповідальність Директора кладовища:

4.1.За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2.За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3.За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

Голова Виконавчого
комітету ______________ Р.Т. Хасуев

 

Останнє оновлення (Понеділок, 23 березня 2015, 12:36)

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити