Помітили помилку...
Виділіть її та натисніть клавіші Shift + Enter і надішліть виправлення


Історичні згадки про село Скопці в довідниках (Продовження)

про село - Історична довідка

Кривошея В.

ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА: ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК. К.: Видавничий дім „Стилос”, 2004. – 418 с.

Скопці, с. 26, 29, 50, 69, 82, 104, 124, 135, 139, 145, 146, 150, 190, 276 

Сформувалася влітку 1648 р. у складі Переяславського полку. У ньому ж юридично закріплена у жовтні 1649 р. у кількості 219 козаків. Весь час існування перебувала у складі Переяславського полку. Територія перерозподілялася між першою та третьою Переяславськими сотнями. Ліквідована у 1782 р. Територія розділена між Переяславським та Золотоніським повітами Київського намісництва.
Сотенний центр: місто Переяслав, нині - Переяслав-Хмельницький, районне місто Київської області.

Сотники:
Романенко Андрій (1649). Сидір Іванович (1666). Волошин Григорій (1669). Романенко Петро (1669-1671). Грисенко Карпо (1676). Романенко Харко (1680). Барабаш Лаврентій Гнатович (1691). Левченко Данило (1702-1703). Гулак Євстратій Іванович (1709). Ілляшенко Іван (1715-1721). Гулак Євстратій Іванович (1724-1725, 1728-1739). Дараган Дмитро (1725-1727, н.). Гоярин Матвій (н.: 1729; 1736; 1737). Кравченко Григорій (1737, н.). Захарченко Іван (н.: 1738; 1739; 1740; 1741). Гулак Іван Євстратійович (1739-1770). Ілляшенко Степан Степанович (1770-1772). Ілляшенко Петро Степанович 1772-1782).

Писарі:
Березовий Василь (1731-1732). Іовецький Симон (1734-1740). Тимошенко Трохим (1739-1752). Нечипорович Павло 1750). Потапов Гнат (1757-1758). Ничипорович Павло (1758-1766). Василь (1766-1768). Тхорик Степан (1768-1779). Дзюбенко Федір 1777-1780).

Осавули:
Олексієнко Прокіп (1734). Настач Прокіп (1736-1740). Донець Ярема 1710-1743). Куличевський Іван (1763-1766). Марченко Павло (1767-1782).

Хорунжі: Забузький Семен (1721). Петренко Микола (1730-1743). Лялька Іван (1748-1752). Мостовий Григорій (1765-1766). Гоярин Іван Матвійович (1766-1769). Коник Іван (1767-1782).

Сотенні отамани:
Гоярин Матвій (1731-1736). Донець Ярема (1739-1740). Бабак Лесько (1743). Павлов Андрій (1752). Тимофіїв Трохим (1756-1758). Краско Лука (1763-1766). Михайловський Яків (1771-1782).

Населені пункти в 1750 p.: Велика Каратуль, село; Виповзки, село; Войнинці, село; Козлів, село; Комарівка, село; Леляки, село; Чецьки, село; Мала Каратуль, село; Переяслав, місто; Пологи-Вергуни, село; Пологи-Чобітки, село; Пологи-Яненки, село; Помоклі, село; Строкове, село; Студеники (Студенники), село; Хоцьки, село; Циблі, село. 
В описі 1765-1769 pp. до сотні записані села: Пологи, Овининець та Чобітки.

Заруба В.М.

Адміністративно-територіальний устрій та                                               адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр.
Дніпропетровськ, 2007. – С. 186-187.

Список сотенной старшины 
2-га ПОЛКОВА СОТНЯ

СОТНИКИ:
Романенко Андрій (?-1649-?), Іванович Сидір (?-1666), Волошин Григорій (?-1669.03.-?), Романенко Петро (?-1669-1671-?), Грисенко Карпо (?-1676.02.-?), Романенко Харко, Барабаш Лаврін Гнатович, Левченко Данило (?-1702-1703-?), Гулак Євстафій Іванович (1709-?), Ілляшенко Іван (?-1715.03.-1721.08.-?), Гулак Євстафій Іванович (?-1724-1725), Дараган Дмитро (1725-1727, нак.), Гулак Євстафій Іванович (1728-1739), Гоярин Матвій (1729,1736,1737, нак.), Кравченко Грицько (1737, нак.), Захарченко Іван (1738, 1739,1740,1741, нак.), Гулак Іван Євстафійович (1739-1770), Ілляшенко Степан Петрович (1770-1772), Ілляшенко Петро Степанович (1772.31.01.-1782).

ОТАМАНИ: 
Гоярин Матвій (1731-1736), Донець Ярема (?-1739-1740-?), Бабак Лесько (отаман міського куреня) (?-1743-?), Павлов Андрій (?-1752-?), Тимошенко Трохим (1756-1758), Краско Лука (?-1763.02.-1766-?), Михайловський Яків (1771. 06.-1782).

ПИСАРІ: 
Березовський Василь (1731-1732), Ловецький Симон (?-1734-1740-?), Тимошенко (Тимофійович) Трохим (?-1739-1756), Потапович Гнат (1756-1758), Ничипорович Павло (1758-1766), Василь (1766-1768), Скорик Степан (1768.8.02.-1779.07.), Дзюбенко Федір (1777-1780).

ОСАВУЛИ: 
Олексієнко Прокіп (1734), Настач Прокіп (?-1736-1740), Донець Ярема (1740-1743), Куличевський Іван (?-1763-1766), Марченко Павло (1767.25.11.-1782).

ХОРУНЖІ: 
Забузький Семен (?-1721-?), Петренко Микола (?-1730-1743-?), Лялька Іван (1748-1752), Мостовий Григорій (?-1765-1766), Гоярин Іван Матвійович (1766.9. 01.-1769.25.03.), Коник Іван (1767.25.07.-1782).

Кривошея В. 
Українська козацька старшина. Ч 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації.
Вид. 2-ге, доповнене, уточнене і виправлене.
К.: Стилос, 2005. – С. 143.


СОТНЯ РОМАНЕНКОВА 

Адаменъко Иванъ
Анъдрѣевичъ Павелъ
Анъдрѣченъко Панко
Артюшенко Лавъко
Артюшенко Харко
Арътюховичъ Каръпъ
Бережинскый Феско
Бѣлашенъко Грыцъ
Бѣлоножъченко Кирыкъ
Бѣлоцерковецъ Яцъко
Бѣлоцерковъченъко Опанас
Бобировъ зят Каленикъ
Богданенъко Супрунъ
Братчєнко Савъка
Брекалєнко Богданъ
Брекало Хома
Булавъченъко Иванъ
Бут Игнать
Бут Левъко
Бут Семенъ
Буть Трохим
Бучъненъко Костюк
Вакъкуненко Кирыло
Вѣрановъский Алексанъдер
Воротыченъко Федоръ
Гапоненъко Степанъ
Глядченъко Павелъ
Гопъкаленко Иванъ
Гребенниченко Микита
Гриненъко Леско
Грузденъко Кирикъ
Грузденъко Кирый
Грышъченко Леско
Грыщенъко Каръпъ
Данъченъко Гордѣй
Даченко Исай
Демиденъко Иванъ
Демяновыч Анъдрѣй
Денисенъко Степанъ
Дереча Пилипъ
Дещенъко Гапонъ
Дѣцъковиченко Рашъко
Дѣшъковищенъко Иванъ
Довгал Васко
Донецъ Демидъ
Дудченъко Матвѣй
Ждановичъ Иевъ
Жигайло Романъ
Житленко Гаврышъ
Заблотчвнъко Леско
Заблоцъкий Кириянъ
Заболотнын Ярошъ
Забущенъко Денис
Захарковичъ Олешъко
Здебъка Огѣй
Зѣнъченъко Иванъ
Зозуля Васко
Золотаренъко Климъко
Ивановичъ Романъ
Ивановичъ Сидоръ
Игнатенъко Демян
Игнатєнко Хилко
Илъченъко Тимъко
Илющенъко Васко
Иръжищовецъ Иванъ
Исаенъко Иванъ
Кабачъный Грыцъко
Калениченко Богданъ
Калениченъко Васко
Калениченъко Иванъ
Калениченъко Иванъ
Калитенко Дорошъ
Калитенко Евъсѣй
Калитенъко Климъ
Каминский Ничипоръ
Каневъченко Тымошъ
Каневъченъко Микита
Капитананъко Ничипоръ
Капитаненъко Феско
Каръпенъко Микита
Кобышенъко Грыцъко
Ковъбышенко Денис
Козариненъко Тимъко
Конъдратенъко Янъко
Конъдратенъко Яцъко
Конъдратовичъ Феско
Коростѣль Федоръ
Ксугатенко Мартинъ
Кузменко Петро
Кузменъко Иванъ
Куменъко Дмитро
Куриленъко Анъдрѣй
Куриненъко Костюкъ
Лавриченъко Иевъ
Лавриченъко Матюша
Лавриченъко Процикъ
Лавровичъ Пилипъ
Лазаренъко Петро
Лазоренъко Конъдрат
Легличенъко Хилко
Лихота Анъдрѣй
Лихотенкий Степанъ
Лобаненъко Матвѣй
Лобаненъко Самъсонъ
Логъвиченко Миско
Лозыцъкый Стахый
Ломѣшенъко Иванъ
Лутай Сахъно
Луцъкович Степанъ
Лучъчинъ зят Остапъ
Мазенъко Семенъ
Макаренко Евъхимъ
Макаренъко Иванъ
Максимович Процыкъ
Маръченъко Мойсѣй
Матвѣевичъ Иванъ
Медведенъко Кирило
Миленъченъко Данило
Мѣдянчинъ зят Грыцъко
Мокиенъко Олешъко
Мокроносъ Стахимъ
Молчанъ Иванъ
Моляжишинъ Терешъко
Момотенъко Семенъ
Мохначовъ зят Остапъ
Мошовъский Курыло
Мыщенъко Грыцъ
Мыщенъко Федоръ
Наберезъкий Мишъко
Наливайковъ зят Марко
Наумовичъ Феско
Нижинченъко Грыцъко
Нопенъко Яцъко
Носаченъко Якимъ
Олексенъко Левъко
Олексѣевичъ Пашъко
Олешъковичъ Данило
Опрышъко Тимъко
Остапенко Каръпъ
Павленъко Лукянъ
Пархоменъко Евъхимъ
Паръхоменко Стецъко
Пашъкевичъ Адамъ
Пашъкевичъ Тимошъ
Пащенъко Матюша
Петренъко Лашъко
Пилиповичъ Анътонъ
Плющенко Демидъ
Пѣтченко Яцъко
Повторацкий Грыценъко
Повтораченко Омелянъ
Погребецъкий Омелянъ
Покраса Харко
Полешукъ Федоръ
Полѣщенъко Самойло
Полуляшенко Анъдръй
Полуляшенко Иванъ
Посохъ Иванъ
Прима Миско
Прокопенко Тымошъ
Проценъко Игнат
Рѣпъченко Иванъ
Романенко Савоско
Романенъко веско
Романенъко Юско
Романєнко Анъдрѣй сотник
Росоха Васил
Савостянекко Матяшъ
Савостяненъко Тимошъ
Савъченъко Иванъ
Самъсоненъко Данило
Санъковецъ Раско
Севашенъко Хвеско
Севериненъко Онопрый
Севостяненъко Евъхим
Селитрениченко Грицъко
Семеновичъ Игнат
Семеновичъ Миско
Семеновичъ Опанас
Семерненъко Петро
Сидоренъко Есипъ
Сидоровичъ Калина
Синый Шимъко
Сирковичъ Анъдрѣй
Скибенъко Семенъ
Скрыпъченъко Миско
Слѣсаръ Миско
Сонъченко Якимъ
Стужъченко Марътинъ
Стужъченъко Сава
Счаненко Иванъ
Тараненъко Прокопъ
Товъстолѣпенко Кононъ
Товъстолѣпенко Процикъ
Товъстолѣпъ Васко
Тупиченъко Яиъко
Тыщенъко Иванъ
Уласовичъ Иванъ
Федоренко Яцъко
Федоренъко Сасымъ
Федорненко Степанъ
Федоровичъ Овъдьй
Федоровичъ Яско
Фєдорєнко Данило
Хвєдорович Богданъ
Хроленъко Грышъко
Чернякъ Яцъко
Шелемехъ Костюкъ
Шимковыч Степанъ
Шиякъ Левъко
Шляховый Иванъ
Юрченко Тымошъ
Юхненъко Пилипъ
Ющенъко Тымъко
Ющенъко Ярошъ
Якименъко Дмитро
Яременко Грыцъко
Яременъко Павло
Ященко Богданъ

Останнє оновлення (Четвер, 06 травня 2010, 14:23)

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити